WIENCIS studio buduje swoje doświadczenie w przekonaniu, iż najwyższe standardy projektowania wyłaniają się poprzez wyczerpującą analizę wymagań klient, a następnie sumienny i skrupulatny proces projektowy. Nasze biuro znane jest z dokładnego określenie celów projektowych i wdrażania ich w życie.

Każde projektowe przedsięwzięcie rozpoczynamy od wywiadu z klientem, od nakreślenia przedwstępnej koncepcji oraz skrupulatnego zrozumienia potrzeb i wymagań konkretnego projektu. Dyskusja z klientem pozwala nam na dokładną analizę finansową projektu, a co za tym idzie określenie nam maksymalnych ram w jakich projekt powinien się zawierać.

Nasz zespół to ludzie o różnych zainteresowaniach, charakterach i temperamentach, dlatego każdy nasz projekt i każdy problem projektowy jest dokładnie analizowany i dyskutowany.